News Release

Verizon Wireless chào mừng Tháng Di Sản Người Mỹ Gốc Á Châu Thái Bình Dương (Asian Pacific American Heritage Month) với cuộc lưu diễn hòa nhạc tại năm thành phố với các nghệ sĩ Trung Hoa và Đài loan

Van Ness Wu, JJ Lin, Evonne Hsu, và Mike Relm sẽ gặp gỡ giới hâm mộ tại các Tiệm Truyền Thông Verizon Wireless trên khắp nước Mỹ

For customer inquiries, please call 800-922-0204 or go to
Contact Us

May 13, 2010

Heidi Flato
Heidi.Flato@verizonwireless.com
925-279-6545

Aileen Abaya
aileen@atomicpr.com
415-593-1400 ext. 202

WALNUT CREEK, CA — Để chào mừng các nền nghệ thuật và giải trí đa dạng bắt nguồn từ các nền văn hóa Á Châu, Verizon Wireless sẽ đem một số các nghệ sĩ âm nhạc danh tiêng nhất của Trung Quốc và Đài Loan đến với giới hâm mộ trong tháng Năm, Tháng Di Sản Người Mỹ Gốc Á Châu Thái Bình Dương (APAHM). Cuộc Lưu Diễn Hòa Nhạc Chào Mừng của APAHM sẽ đề cao tài năng của các nghệ sĩ Van Ness Wu, JJ Lin, và Evonne Hsu với các buổi hòa nhạc và ra mắt tại các tiệm ở Seattle, Thánh Phố New York, Washington, D.C., San Francisco và Los Angeles.

Cuộc Lưu Diễn Hòa Nhạc Chào Mừng của APAHM là nỗ lực mới nhất của Verizon Wireless để ủng hộ và chào mừng những đóng góp của cộng đồng Người Mỹ Gốc Á Châu. Với hơn tám phần trăm nhân viên căn bản có nguồn gốc Á Châu hay người Mỹ gốc Á Châu, Verizon Wireless cam kết ủng hộ tất cả các nhân viên và khách hàng Á Châu của mình.

Ông Kevin Zavaglia, Giam Đốc Vùng của Verizon Wireless cho hay: “Chúng tôi rất phấn khởi kết nối khách hàng của mình với các nghệ sĩ danh tiếng nhất của nền âm nhạc Á Châu. APAHM là một vấn đề quan trọng đối với chúng tôi. Phong phú hóa các cộng đồng trong đó chúng tôi đang sinh sống và làm việc là một trong những giá trị căn bản của chúng tôi.”

Cuộc Lưu Diễn Hòa Nhạc Chào Mừng của APAHM gồm có các tiết mục sau đây trong suốt tháng Năm:

  • Thứ Năm, 20 Tháng Năm: Van Ness Wu và Evonne Hsu, tặng chữ ký tại Tiệm Verizon Wireless ở Đại Học Seatlle
  • Thứ Sáu, 21 Tháng Năm: Hòa Nhạc với Van Ness Wu, Evonne Hsu, và Mike Relm tại Seattle
  • Chủ Nhật, 23 Tháng Năm: Hòa nhạc với Van Ness Wu, Evonne Hsu, và Mike Relm tại New York
  • Thứ Hai, 24 Tháng Năm: Van Ness Wu và Evonne Hsu tặng chữ ký tại các Nhà Bán Lẻ Có Ủy Quyền Hipoint Wireless của Verizon Wireless tại Flushing, NY
  • Thứ Ba, 25 Tháng Năm: JJ Lin, Evonne Hsu, và Mike Relm tặng chữ ký tại Tiệm Verizon Wireless ở Germantown, MD
  • Thứ Tư, 26 Tháng Năm: Hòa nhạc với JJ Lin, Evonne Hsu, và Mike Relm tại Washington, D.C.
  • Thứ Năm, 27 Tháng Năm: Hòa nhạc với JJ Lin, Evonne Hsu, và Mike Relm tại San Francisco
  • Thứ Sáu, 28 Tháng Năm: JJ Lin và Evonne Hsu tặng chữ ký tại Tiệm Verizon Wireless ở Market Street, San Francisco
  • Thứ Bẩy, 29 Tháng Năm: Hòa nhạc với JJ Lin, Evonne Hsu, và Mike Relm tại Los Angeles
  • Chủ Nhật, 30 Tháng Năm: JJ Lin và Evonne Hsu tặng chữ ký tại Tiệm Verizon Wireless ở Puente Hills, Los Angeles

Những người hâm mộ được khuyến khích đem điện thoại không còn sử dụng nữa đến các tiệm trong cuộc tặng chữ ký để tái chế qua chương trình HopeLine® của công ty và có cơ may trúng thưởng một áo thung về buổi hòa nhạc có chữ ký của các nghệ sĩ có mặt. Muốn biết thêm chi tiết, xin ghé http://www.verizoninsider.com/apahm/hopeline.aspx. HopeLine là chương trình tái chế và tái sử dụng điện thoại của Verizon Wireless yểm trợ các cơ quan ngăn ngừa bạo hành trong gia 3 đình, gồm có hơn 20 tổ chức tại Vùng Vịnh. Muốn biết thêm chi tiết về chương trình HopeLine, xin ghé www.verizonwireless.com/hopeline.

Muốn biết thêm chi tiết về Cuộc Lưu Diễn Hòa Nhạc Chào Mừng của APAHM, bao gồm các địa điểm và thời gian của mỗi tiết mục, xin ghé www.verizoninsider.com/apahm.

Về Verizon Wireless
Verizon Wireless điều hành mạng lưới tiếng nói vô tuyến tiếng nói và dữ liệu 3G lớn nhất và đáng tin cậy nhất nước, phục vụ gần 93 triệu khách hàng. Đặt trụ sở tại Basking Ridge, N.J, với 81,00 nhân viên trên toàn quốc, Verizon Wireless là một công ty liên doanh của Verizon Communications (NYSE, NASDAQ: VZ) và Vodafone (LSE, NASDAQ: VOD). Muốn biết thêm chi tiết, xin ghé www.verizonwireless.com. Muốn xem trước và nhận băng video chất lượng cao và hình ảnh với độ phân giải cao về các hoạt động của Verizon Wireless, xin vào Verizon Wireless Multimedia Library tại www.verizonwireless.com/multimedia.

####