News Release

10/27/2011: HỌC VIỆN NGƯỜI CHÂU Á THÁI BÌHN DƯƠNG VỀ BẠO HÀNH GIA ĐÌNH VÀ VERIZON WIRELESS HỢP TÁC ĐỂ CHẤM DỨT NẠN BẠO HÀNH GIA ĐÌNH TRONG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI MỸ GỐC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Cơng Ty Kỹ Thuật Hàng Đầu Này Tặng $25,000 để Đẩy Mạnh và Mở Rộng Chương Trình Phịng Ngừa Nạn Bạo Hành Gia Đình

For customer inquiries, please call 800-922-0204 or go to
Contact Us

October 26, 2011

BASKING RIDGE, NJ — Để vinh danh Tháng Nhận Thức Về Bạo Hành Gia Đình, Verizon Wireless, thơng qua chương trình HopeLine của mình, tuyên bố tài trợ $25,000 cho Học Viện Người Châu Á & Các Đảo Thái Bình Dương về Bạo Hành Gia Đình (Asian & Pacific Islander Institue, viết tắt là API Institute), để giúp phịng chống nạn bạo ngược gia đình trong các cộng đồng người Châu Á, Ả Rập và Các Đảo Thái Bình Dương. Chương trình tài trợ này là một phần của nỗ lực tận tâm lớn hơn của Verizon Wireless để giúp làm tăng nhận thức về vấn đề quan trọng này và hỗ trợ trong việc phịng ngừa.

“Bạo hành gia đình ảnh hưởng tai hại đến phúc lợi của các cộng đồng,” Elva Lima, giám đốc điều hành về quan hệ cộng đồng và thơng tin liên lạc đa văn hĩa của Verizon Wireless, phát biểu. “Verizon Wireless chúng tơi tận tâm với việc hợp tác với các tổ chức cộng đồng làm việc theo kết quả để chấm dứt nạn bạo hành và giúp các gia đình tìm các nguồn hỗ trợ để giúp họ xây dựng lại cuộc sống của mình. Đĩ là lý do chúng tơi tự hào trong việc hợp tác với API Institute để hỗ trợ cơng việc ngăn ngừa nạn bạo hành gia đình của họ trong các cộng đồng Châu Á Thái Bình Dương.”

“41% đến 60% phụ nữ Châu Á báo cáo đã từng chịu đựng nạn bạo hành gia đình trong quãng đời của họ. Như Phĩ Tổng Thống Biden phát biểu, ‘chỉ một thơi đã là quá nhiều,’ vì vậy nhất thiết phải tập trung vào việc phịng ngừa,” Chic Dabby-Chinoy, giám đốc Học Viện Người Châu Á Các Đảo Thái Bình Dương về Bạo Hành Gia Đình, phát biểu. “Học Viện Người Châu Á Các Đảo Thái Bình Dương cám ơn Verizon Wireless đã tài trợ và ủng hộ lịng tận tụy lâu dài của học viện này trong việc biến việc phịng ngừa bạo hành gia đình thành l‎ý tưởng mà họ ủng hộ nhiệt tình.”

Chương trình tài trợ này sẽ giúp Học Viện Người Châu Á Các Đảo Thái Bình Dương tập trung vào việc xác định các vấn đề quan trọng và các chiến lược mang tính sáng tạo thơng qua các nghiên cứu và khảo sát, các hội thảo, và phát triển các cơng cụ và nguồn hỗ trợ hữu ích. Với chủ đề của năm nay – Trừ Khử Nạn Bạo Hành Gia Đình, Đầu Tư vào vấn đề Bình Đẳng Giới Tính – như là nền tảng của cơng việc, phương pháp phịng ngừa của Học Viện Người Châu Á Các Đảo Thái Bình Dương sẽ nhấn mạnh việc xây dựng các gia đình và cộng động mà sự bình đẳng, chứ khơng phải quyền lực và sự kiểm sốt, là cốt lõi trong quan hệ. Thơng qua các nỗ lực liên tục, Học Viện Người Châu Á Các Đảo Thái Bình Dương sẽ tác động đến tinh thần tham gia của người Châu Á, Ả Rập, và Các Đảo Thái Bình Dương vào các mục tiêu này, và nêu rõ các trách nhiệm của việc trở thành tác nhân cho sự thay đổi tích cực.

Để mừng Tháng Nhận Thức về Nạn Bạo Hành Gia Đình, Verizon Wireless cũng thúc giục những khách hàng muốn nâng cấp hay bỏ thiết bị vơ tuyến hay đồ phụ tùng hãy tặng các đồ dùng này cho đường dây HopeLine® ở bất cứ cửa hang Verizon Wireless nào hoặc bằng cách gởi thư. Chỉ dành độc quyền cho Verizon, HopeLine® đã đưa kỹ thuật và mạng đáng tin cậy nhất và lớn nhất trong nước của Verizon vào hoạt động trong các cộng đồng bằng cách biến các điện thoại vơ tuyến khơng cịn dùng nữa trở thành nguồn hỗ trợ cho các nạn nhân bị bạo hành gia đình, và giúp bảo vệ mơi trường bằng cách giải quyết các điện thoại vơ tuyến khơng dùng nữa một cách tốt đẹp cho mơi trường. Các thiết bị của HopeLine giúp các nạn nhân và những người sống sĩt nạn bạo hành gia đình cảm thấy an tồn hơn và ít bị cơ lập hơn bằng cách trao cho họ một phương cách để gọi khẩn cấp hoặc tìm các dịch vụ hỗ trợ, chủ thuê mướn nhân cơng, gia đình, và bạn bè để xin giúp đỡ.

Từ khi chương trình tái chế và tái sử dụng điện thoại di động tồn quốc từ Verizon của HopeLine®được giới thiệu năm 2001, Verizon Wireless đã trao tặng hơn $10 triệu mỹ kim bằng tiền mặt cho các cơ quan và tổ chức bạo hành gia đình trong khắp nước, và phân phối hơn 106.000 điện thoại với hơn 319 triệu phút dịch vụ vơ tuyến miễn phí để nạn nhân bạo hành gia đình sử dụng.

Để biết thêm thơng tin, xin ghé vào www.verizonwireless.com/hopeline. Để tặng điện thoại vơ tuyến cho chương trình Hopeline®, xin ghé vào www.verizonwireless.com/storelocator để tìm cửa hàng hoặc vào www.verizonwireless.com/hopelinemailinglabel để in nhãn tem gởi thư đã trả tiền trước.

Sơ Lược về Verizon Wireless
Verizon Wireless điều hành mạng 4G LTE lớn nhất trong nước và mạng 3G lớn nhất và đáng tin cậy nhất trong nước. Cơng ty phục vụ tổng cộng 107,7 triệu đường dây kết nối vơ tuyến, trong đĩ bao gồm 90,7 triệu khách hàng bán lẻ. Với trụ sở chính ở Basking Ridge, N.J., với 83.000 nhân viên trong khắp nước, Verizon Wireless là cơng ty liên doanh của Verizon Communications (NYSE, NASDAQ: VZ) và Vodafone (LSE, NASDAQ: VOD). Để biết thêm thơng tin, xin ghé vào http://www.verizonwireless.com. Để xem trước và yêu cầu lấy các đoạn phim video đủ phẩm chất truyền hình và hình ảnh sắc nét về các hoạt động của Verizon Wireless, xin vào Verizon Wireless Multimedia Library (Thư Viện Đa Phương Tiện Verizon Wireless) ở www.verizonwireless.com/multimedia.

Sơ Lược về Học Viện Người Châu Á & Các Đảo Thái Bình Dương về Bạo Hành Gia Đình
Học Viện Người Châu Á & Các Đảo Thái Bình Dương về Bạo Hành Gia Đình là một trung tâm nguồn hỗ trợ tồn quốc về nạn bạo hành dựa vào giới tính trong các cộng đồng người Châu Á và Các Đảo Thái Bình Dương. Học viện này phục vụ một mạng lưới tồn quốc các chương trình cổ vũ ủng hộ, các chương trình dịch vụ dựa vào cộng đồng, các tổ chức quốc gia và tiểu bang, các chuyên viên, nhà nghiên cứu, những người cổ vũ chính sách, và các nhà hoạt động từ các tổ chức cộng đồng và cơng bằng xã hội làm việc để xĩa bỏ nạn bạo hành đối với phụ nữ. Các mục tiêu của học viện là đẩy mạnh các chương trình cổ vũ ủng hộ cĩ liên quan về mặt văn hĩa, đề cao việc phịng ngừa và tinh thần tham gia vào cộng đồng, và gây ảnh hưởng đến chính sách cơng cộng và thay đổi hệ thống. Học viện này phân tích và giải quyết các vấn đề quan trọng, hỗ trợ và huấn luyện kỹ thuật, thực hiện các nghiên cứu, và tham gia vào việc cổ vũ chính sách.

####