News Release

VIỆN CHÂU Á & CÁC ĐẢO THÁI BÌNH DƯƠNG VỀ BẠO HÀNH GIA ĐÌNH ĐƯỢC VERIZON WIRELESS TẶNG $35.000 ĐỂ MỞ RỘNG CHƯƠNG TRÌNH BẠO HÀNH GIA ĐÌNH

Chương Trình Tài Trợ Này Hỗ Trợ Cho Sáng Kiến Khuyến Khích Nam Giới Tham Gia vào Việc Phịng Chống Nạn Bạo Hành Gia Đình

For customer inquiries, please call 800-922-0204 or go to
Contact Us

April 8, 2012

Elva Lima
Elva.Lima@VerizonWireless.com
908-559-7530

Tina Vanichsarn
Tina.Vanichsarn@iwgroupinc.com  
415-268-1811

BASKING RIDGE, NJ — Viện Châu Á & Các Đảo Thái Bình Dương về Bạo Hành Gia Đình (Viện API) sẽ nhận tài trợ $35.000 từ chương trình Verizon’s Hopeline® và Verizon Foundation. Tài trợ này hỗ trợ cho chương trình "Khuyến Khích Nam Giới Châu Á Tham Gia: Tước Bỏ Nạn Bạo Hành Gia Đình, Đầu Tư vào Sự Bình Đẳng Giới Tính." Chương trình này nhắm vào việc tạo nhận thức thơng qua việc tham gia và cũng tạo sự đối thoại liên tục để tạo sự bình đẳng giới tính. Chương trình này là một phần của một nỗ lực lớn hơn để giúp phịng chống nạn ngược đãi trong các cộng đồng người Châu Á, Á Rập, và Các Đảo Thái Bình Dương.

"Chu kỳ bạo hành gia đình ảnh hưởng đến các gia đình và cộng đồng trong khắp cả nước," Elva Lima, giám đốc điều hành về quan hệ cộng đồng và thơng tin liên lạc đa văn hĩa cho Verizon Wireless, phát biểu. Verizon chúng tơi vẫn tận tụy trong việc hỗ trợ các tổ chức như Viện API trong các nỗ lực liên tục của họ để giúp các nạn nhân và tạo các cơng cụ và nguồn hỗ trợ để vun đắp các mối quan hệ lành mạnh trong cộng đồng chúng ta."

"Số tiền tài trợ này giúp tăng khả năng của chúng tơi trong việc giúp nam giới Châu Á tham gia đĩng gĩp vào việc cổ súy, xây nhà và cộng đồng ở những nơi mà sự bình đẳng – chứ khơng phải sức mạnh và sự kiểm sốt – là cốt lõi của các mối quan hệ," Chic Dabby-Chinoy, giám đốc của Viện Châu Á & Các Đảo Thái Bình Dương về Bạo Hành Gia Đình, phát biểu. "Verizon là cơng ty hợp tác quý giá, và chúng tơi rất biết ơn sự hỗ trợ liên tục và lịng tận tụy của họ đối với l‎ý tưởng này."

Viện API sẽ làm việc với mạng lưới tồn quốc các chương trình về bạo hành gia đình để xác định và phân phối các chiến lược, cơng cụ, và cách thực hành cĩ triển vọng. Hơn nữa, để tạo khả năng lãnh đạo được trang bị bằng sự phân tích về giới tính, khuơn khổ bình đẳng, và các chiến lược phù hợp với văn hĩa. Sự đầu tư của Verizon rất quan trọng đối với những người cổ vũ Á Châu và nạn nhân sống sĩt và các cộng đồng mà họ phục vụ.

Thơng qua HopeLine, chương trình tái sử dụng điện thoại của Verizon, cơng ty này thu thập các điện thoại vơ tuyến, pin, và đồ phụ tùng khơng cịn dùng nữa, cho dù ở bất cứ tình trạng nào, từ bất cứ hãng dịch vụ nào, và đưa vào sử dụng trở lại trong cộng đồng bằng cách biến chúng thành nguồn hỗ trợ cho những người sống sĩt qua nạn bạo hành gia đình. Các điện thoại được thu thập thơng qua các chiến dịch tái sử dụng của HopeLine là điện thoại tái chế để bán lại hoặc tái sử dụng, và tiền thu nhập được trao cho các tổ chức làm việc để chống nạn bạo hành gia đình dưới hình thức tài trợ tiền mặt và điện thoại Verizon Wilress đã trả tiền trước dành cho các nạn nhân sống sĩt.

Kể từ khi chương trình tái sử dụng tồn quốc bắt đầu vào năm 2001, HopeLine đã thu thập hơn 9 triệu điện thoại; tặng hơn $14 triệu tài trợ tiền mặt cho các chương trình phịng chống và nâng cao nhận thức trong tồn quốc; và phân phối hơn 123.000 điện thoại HopeLine với hơn 406 triệu phút nĩi chuyện cho các nạn nhân, những người sống sĩt nạn bạo hành, và các tổ chức chống bạo hành gia đình. Chương trình này cũng đã thải đi một cách phù hợp với mơi trường hơn 1 triệu điện thoại và tái chế những điện thoại cịn lại.

Để biết thêm thơng tin về Viện Châu Á & Các Đảo Thái Bình Dương về Bạo Hành Gia Đình, xin ghé vào www.apiidv.org.

Để tìm hiểu thêm về HopeLine của Verizon và tham gia vào chương trình này, xin ghé vào www.verizonwireless.com/hopeline.  

Sơ Lược về Verizon Wireless
Verizon Wireless điều hành mạng 4G LTE lớn nhất trong nước và mạng 3G lớn nhất và đáng tin cậy nhất trong nước. Cơng ty phục vụ tổng cộng 108 triệu đường dây kết nối vơ tuyến, trong đĩ bao gồm 92,2 triệu khách hàng bán lẻ. Với trụ sở chính ở Basking Ridge, N.J., với 82,000 nhân viên trong khắp nước, Verizon Wireless là cơng ty liên doanh của Verizon Communications (NYSE, NASDAQ: VZ) và Vodafone (LSE, NASDAQ: VOD). Để biết thêm thơng tin, xin ghé vào www.verizonwireless.com. Để xem trước và yêu cầu lấy các đoạn phim video đủ phẩm chất truyền hình và hình ảnh sắc nét về các hoạt động của Verizon Wireless, xin vào Verizon Wireless Multimedia Library (Thư Viện Đa Phương Tiện Verizon Wireless) ở www.verizonwireless.com/multimedia.

Sơ Lược về Học Viện Người Châu Á & Các Đảo Thái Bình Dương về Bạo Hành Gia Đình
Học Viện Người Châu Á & Các Đảo Thái Bình Dương về Bạo Hành Gia Đình là một trung tâm nguồn hỗ trợ tồn quốc về nạn bạo hành dựa vào giới tính trong các cộng đồng người Châu Á và Các Đảo Thái Bình Dương. Học viện này phục vụ một mạng lưới tồn quốc các chương trình cổ vũ ủng hộ, các chương trình dịch vụ dựa vào cộng đồng, các tổ chức quốc gia và tiểu bang, các chuyên viên, nhà nghiên cứu, những người cổ vũ chính sách, và các nhà hoạt động từ các tổ chức cộng đồng và cơng bằng xã hội làm việc để xĩa bỏ nạn bạo hành đối với phụ nữ. Các mục tiêu của học viện là đẩy mạnh các chương trình cổ vũ ủng hộ cĩ liên quan về mặt văn hĩa, đề cao việc phịng ngừa và tinh thần tham gia vào cộng đồng, và gây ảnh hưởng đến chính sách cơng cộng và thay đổi hệ thống. Học viện này phân tích và giải quyết các vấn đề quan trọng, hỗ trợ và huấn luyện kỹ thuật, thực hiện các nghiên cứu, và tham gia vào việc cổ vũ chính sách.

####