News Release

Verizon Khởi Xướng Giải Thưởng Những Câu Trả Lời Có Ý Tưởng

Chương trình sẽ phát ra các giải trị giá $10 triệu đồng

For customer inquiries, please call 800-922-0204 or go to
Contact Us

May 7, 2013

Cameka Crawford
Cameka.Crawford@VerizonWireless.com
908-559-3497

 

Peter Ou
peter.ou@iwgroupinc.com

646-865-3517

Tháng trước, Chủ Tịch kiêm Giám Ðốc Quản Trị Lowell McAdam đã chính thức tung ra Giải Thưởng Những Câu Trả Lời Có Ý Tưởng. Giải thưởng này nhằm mục đích bật lên những ý tưởng mới mẻ và cách giải quyết vấn đề trong ngành và tạo nên những ý tưởng, giải pháp và những câu trả lời cho những thử thách lớn nhất của thế giới.

Giải Thưởng Những Câu Trả Lời Có Ý Tưởng của Verizon là một nỗ lực nhằm khám phá ý thưởng và đem lại những giải pháp tốt nhất trong ba lãnh vực chính: giáo dục, y tế và bảo quản. Người thắng giải sẽ được chọn trong mỗi lãnh vực được chú trọng, với giải nhất là $1 triệu đồng và các giải thưởng khác trị giá $850,000, $700,000, $500,000 và $285,000. Chi tiết đầy đủ có thể được tìm thấy tại www.powerfulanswersaward.com.

Người tham dụ sẽ được chấm giải từ ban giám khảo gồm những chuyên gia, và các giải thưởng trị giá tổng cộng $10 triệu sẽ được phát ra cho những người thắng giải, được thông báo chính thức ở 2014 CES.

Ðể biết thêm thông tin về Verizon Wireless, xin ghé: http://www.verizonwireless.com/news/Vietnamese/Vietnamese.html
####